Altoit în Hristos

“Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele.” Matei 7:17
O vreme am crezut că mântuirea şi transformarea cuiva, înseamnă altoirea lui Hristos în firea lui şi că astfel se vor schimba şi roadele. În felul în care un pom sălbatic primeşte un altoi, o ramură nouă, de soi şi de cele mai multe ori o acceptă dar tulpina continuă să dea lăstari din vechea sa natură, tot aşa se întâmplă cu un om care şi-L anexează pe Hristos vieții sale de până atunci. Se va zice ca e pom bun pentru că are fructe de soi dar va face si mere pădurețe. Pentru cel care-l primește pe Dumnezeu în felul acesta, pocăința este doar o ramură nouă, pe care o hrănește maxim duminica, cu programe, predici și cântări de laudă. Este o ramură printre celelalte crengi din viața lui, pe care o vor acoperi, îi vor lua lumina și în cele din urmă se va usca.

vitaIsus a spus: “Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic.” Ioan 15:5
Este trăirea sfântă și adevărată, în care Hristos ne susține și ne dă hrană. El e Stânca, El e Vița, Pâinea și Apa Vieții, Cuvântul și Lumina noastră. Suntem dependenți de El până la ultima suflare. Prin această altoire am murit față de lume iar viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu (Coloseni 3:3). Ca mlădițe avem datoria de a rămâne în această legătură de viață, de a crește armonios, pentru a fi socotiți mlădițe bune, care aduc rod frumos pentru slava Celui care ne-a altoit.

“Iar roadele de viață dătătoare
Crescute-n har și-n a iubirii lege
Să fie zilnic mai atrăgătoare
Să placă tuturor a le culege.”

Liviu Simuț

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s