Singurătate, dramatic și noi…

Nimic nu este mai puternic în viaţa unui om decât speranţa. Zicea odată cineva că, dacă îi iei speranţa unui om, îi iei totul. Noi credem cu încăpăţânare, cu pasiune chiar, că avem un Dumnezeu atât de frumos încât nu ne ia niciodată nădejdea chiar dacă greşim mult.

singuratate_Să nu credem în apa de gheaţă a înfrângerii. Hristos nu ne stinge niciodată. La El există iertare.

Totuşi, sunt zile grele şi mulţi plâng asemenea slăbănogului care nu avea pe nimeni. Singurătatea este o boală. Paradoxal, ea nu vine niciodată singură. Vine cu remuşcări, resentimente şi foarte multă tristeţe.

Octavio Paz, meditând la natura umană, a zis despre om că este singura fiinţă care ştie că este singur.

Din punctul meu de vedere, singurătatea prelungită este o dramă. Ea deţine în sine un gol interior, sub forma unui tron de domnie.  Pe tronul cel gol, doar Dumnezeu poate sta. Oamenii din jur au nevoie de Dumnezeu; disperarea cu care caută o sticlă cu apă sfinţită strigă la noi. Orele pe care le petrec la o coadă pentru a săruta nişte oase, te înfioară.

Dumnezeu nu e de găsit în nişte oase sau într-un cazan cu apă sfinţită; nici măcar în pereţii unei biserici, oricare ar fi ea. Pe Hristos Îl găsim doar în Biblie şi în inima celor iertaţi de Cuvântul Sfânt.

Adevarata biserică este aceea unde oamenii în care Îl vedem pe Isus, se întâlnesc să-L laude şi să se roage Împăratul lor. Restul sunt clădiri şi zidiri omeneşti sau cârciumi spirituale în care oamenii se vând pentru lumină.

Dumnezeu ne-a zis că Împărăţia Cerurilor poate fi în inima noastră dacă Îl alegem pe El. Orice Împărăţie are un tron iar noi suntem creaţi să avem un Împărat pe tron. Când tronul inimii este gol, acolo este anarhie.

Dacă pe tronul inimii noastre conduce altcineva, înseamnă că este timpul unei revoluţii interioare la început de an.

Hristos e Acelaşi şi în 2013. Iartă, ne dăruieşte prieteni şi nu ne lasă singuri…

preluat de pe http://www.ciresarii.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s