Ce culoare are Dumnezeu?

E sâmbăta seara din nou… Rând pe rând, tinerii de la Marca încep să-şi facă loc unii lângă alţii, mai schimbă o vorbă despre săptămâna care tocmai e pe sfârşite, iar expresiile „darul”, „Crăciun”, „închinare din toată inima”, „prieteni”, „ceai”, „tineri de pe alt continent” – conţinute de mesajul care anunţase întâlnirea aceasta – încercau să contureze în mintea noastră o seară specială. Domnul, însă, a prins ocazia să ne demonstreze ceva.

Oare de ce prima parte a timpului de laudă şi închinare a fost aşa de apăsătoare? Parcă cerşeam după o farâmă de bucurie autentică, bucuria izvorâtă dintr-o inimă care se pleacă în faţa mareţiei lui Dumnezeu şi este inundată de splendoarea Lui. Cântările, da, erau frumoase, dar dincolo de versurile lor reuşeam să văd doar o foaie goală, şi nu pe Cel căruia Îi erau adresate ele. Pentru moment, m-am gândit că doar mie mi se pare că e un timp cam anost, dar când am auzit câteva rugăciuni, am realizat că nu sunt singura care are această impresie. Într-adevăr, orice duhuri de împotrivire care pătrunseseră în acea seară în biserică trebuiau mustrate şi izgonite.

Împreună cu noi se aflau şi câţiva tineri de la Marghita şi din… Nigeria. Anfitrionul întâlnirii ne-a spus câteva cuvinte despre cei de pe „alt continent”, iar fratele nostru nigerian Luther (demn urmaş al mult mai celebrului său omonim), ne-a blakwhitehandsreamintit cât de importantă este mărturia noastră pentru cei din jur şi ce mare nevoie are lumea de a i se vesti Evanghelia, de a-i fi propovăduit Domnul Isus. Ne-a povestit despre momentul în care el a auzit Adevărul, şi cum Adevărul l-a facut liber şi l-a transformat într-o fiinţă nouă. Era recunoscător pentru misionarii care au dus Cuvântul şi în ţara sa. Pe chipul lui nu era greu de citit dorinţa arzătoare de a vorbi oamenilor despre Salvatorul său minunat, iar laitmotivul mesajului adus de către el a fost: „Somebody can’t do everything, but everybody can do something”. Sinceritatea africanului şi pasiunea cu care însufleţea aceste cuvinte m-au determinat să mă gândesc ce puţin fac eu în această direcţie… Şi că e un lucru bun că lărgirea Împărăţiei lui Dumnezeu nu depinde numai de mine, altfel ar cam bate vântul prin încăperile de nuntă… Dacă tot suntem la sfârşitul unui an şi în curând vom întâmpina încă o dată luna ianuarie, ne putem propune – nu ca o tradiţie, nu şi de data asta – ca în anul următor să fim mai roditori… „Doamne…mai lasă-l şi anul acesta… Poate de-acum înainte va face roadă”. (Luca 13:6-9).

Spuneam la început că Dumnezeu dorea să ne demonstreze „ceva”. Trebuie să rectific şi să spun că dorea să ne demonstreze „mai multe” lucruri. După acest mesaj, ne-am bucurat să venim în închinare înaintea Domnului alături de câţiva fraţi de pe continentul negru. Poate pentru unii, modul lor de închinare a fost o pricină de poticnire, pentru alţii, un moment privit cu ochi mari şi curioşi, dar pentru mulţi sunt convinsă că a fost o clipă în care au văzut cum Dumnezeu împlineşte sub privirile noastre versete precum: „pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.” (Filipeni 2:10,11) Iar dacă Biblia spune că „orice limbă”, cu puţină logică putem înţelege şi că „orice culoare”, „orice naţionalitate”… oricine… toată lumea. Contextul cultural face ca modul de închinare să fie diferit, dar închinarea este doar una:  „Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl. Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.” (Ioan 4:23,24). Şi, pentru că „Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul Se uită la inimă.” (1 Samuel 16:7), să-L lăsăm pe El să judece inimile noastre.

Prin fraţii noştri Luther, Nenfort, Innocent, Zico, Kingsley şi Djibrin, Domnul ne-a invitat să-I cunoaştem mai mult inima şi să fim conştienţi că El e întotdeauna gata să ne facă părtaşi unor lucrări mari, dar nu va face asta după tiparele noastre. E paradoxal că încercăm bright sunsă punem grandoarea, infinitul lui Dumnezeu într-o matriţă, pentru ca apoi, după ce ar rezulta produsul dorit de noi, să fim gata de lucru „pentru Domnul”. Ne creăm, astfel, o imagine denaturată despre Dumnezeu şi nu-L putem cunoaşte mai adânc, atâta vreme cât noi deja ştim ce curs ar trebui să urmeze toate lucrurile. Doar avem fiecare matriţa noastră personalizată. Ce e şi mai paradoxal, e că ne mai şi mirăm că nu prosperăm. E un pas bun să ajungem la convingerea că singura posibilitate de a trăi o viaţă spirituală îmbelşugată e să renunţăm la idei preconcepute, să lăsăm de-o parte gândirea analitică excesivă, să-L lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze şi să începem şi noi să trăim după tiparul Său, „pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere” (2Corinteni 5:7). Spun asta ca fiind valabil pentru mine, în primul rând, apoi pentru toţi cei care îşi doresc ca viaţa lor să fie transformată „într-un loc plin de izvoare”.

Pentru a încheia într-o notă pozitivă, vreau să spun că… avem şanse! Iar Cel ce a început în noi această bună lucrare, o va duce la bun sfârşit! (Filipeni 1:6).

E luni după-masă din nou şi se spune că „lunea nici iarba nu creşte” (să nu folosim drept argument faptul ca e atâta zăpadă), iar tinerii din Marca sunt pe la serviciu, pe la facultate, liceu, pe-acasă… şi o nouă săptămână a început. Dar să facem din fiecare zi, din fiecare săptămână o zi continuă a Domnului, iar atunci, în inima noastră va fi tot timpul Sâmbătă seara şi Duminică… dimineaţa. Şi vom suporta mai uşor zilele de „luni” şi de „2 Ianuarie”. O astfel de zi binecuvântată vă doresc tuturor!

Alina…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s