Duminică 2 decembrie 2012 – O nouă zi…

…O NOUĂ ŞANSĂ…O NOUĂ PROVOCARE…

Cu CERUL în noi, copleşiţi de dragoste şi de bucurie, dis de dimineaţă L-am onorat pe Dumnezeu cu prezenţa noastră, stăruind în rugăciune unii pentru alţii, mulţumind Domnului pentru familiile noastre şi tânjind după pace şi dragoste între fraţi şi surori;  am fost provocaţi şi am conştientizat că TOT  ceea ce facem, trebuie făcut cu DRAGOSTE. “ Trăiţi în dragoste, după cum  şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pentru noi – ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros – lui Dumnezeu”.

Puterea Duhului Sfânt ne-a legat pe toţi împreună, cu lanţuri ce nu pot fi rupte, ne-a legat în DRAGOSTE, ne-a oferit o nouă şansă: să ne legăm rănile, să ne ştergem lacrimile de pe obraji şi să privim cu încredere înainte, la ceea ce Dumnezeu a pregătit cu multă migală şi dragoste pentru noi.

Prezenţa LUI în mijlocul nostru şi în ziua de duminică ne-a mangâiat şi ne-a umplut inimile cu bucurie…Cu o bucurie sfântă…oferindu-ne putere să păşim cu încredere într-o nouă zi/săptămână.

“De aceea preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari,  sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.”

H.E.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s