Adevărul 2

Adevărul este din Dumnzeu. Isus a spus: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Noi cunoaştem în parte, dar El deţine adevărul absolut. El ne-a creat şi ai Lui suntem.

Adevărul este etern, pentru că dragostea este eternă. Ea, dragostea, nu stă la un loc cu nedreptatea, ci se bucură doar de adevăr.

Omul care spune adevărul din inimă, nu se clatină niciodată, el este un om de cuvânt şi înţelept. El face voia lui Dumnezeu şi are parte de răsplătire aici pe pământ dar şi în veşnicie. Pe omul care spune adevărul din inimă, Dumnezeu îl numeşte neprihănit şi el va locui pe muntele Lui cel sfânt.

Adevărul este temelia Scripturii, a Cuvântului lui Dumnezeu.

Adevărul are întotdeauna biruinţa.

Psalmul 45:3-4
Războinic viteaz, încinge-ţi sabia – podoaba şi slava, da, slava Ta! – Fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândeţea şi neprihănirea, şi dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate!

Liviu Simuț

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s