Creştinul acela incredibil [paragraf]

de A.W. Tozer

“Tovarăşul cu voce caldă cu care umblăm atât de liniştiţi şi în a cărui companie ne desfătăm aşa de mult poate fi un înger al lui Satan, pe când omul cu o vorbire aspră, directă pe care îl ocolim, poate fi însuşi profetul lui Dumnezeu trimis să ne avertizeze împotriva pericolului şi a pierderii veşnice.

Creştinul crede că a murit în Hristos; cu toate acestea, el este mult mai viu decât înainte şi nădăjduieşte pe deplin să trăiască veşnic. El umblă pe pământ în timp ce şade în ceruri şi deşi s-a născut pe pământ, descoperă că după convertirea sa căminul lui nu mai este aici. Asemenea şoimului, care în aer este întruchiparea graţiei şi a frumuseţii, dar pe pământ este stângaci şi urât, tot aşa creştinul se simte în largul lui în locurile cereşti, dar nu poate să se integreze bine în societăţile în care s-a născut.

Creştinul îşi dă curând seama că dacă vrea să fie biruitor ca fiu al cerului printre oamenii de pe pământ, nu trebuie să urmeze tiparul omenirii, ci contrariul ei. Ca să fie în siguranţă, se pune în primejdie; îşi pierde viaţa ca să şi-o câştige şi este în pericolul de a şi-o pierde dacă încearcă să şi-o apere. El coboară ca să urce. Dacă refuză să coboare, atunci e deja jos, dar când începe să coboare e în drum spre înălţimi.

El este cel mai puternic atunci când e cel mai slab şi este slab atunci când e puternic. Deşi este sărac, are puterea de a-i îmbogăţi pe alţii, dar când el devine bogat, abilitatea sa de a-i îmbogăţi pe alţii dispare. Are cel mai mult după ce dă [altora] cel mai mult şi are cel mai puţin când posedă cel mai mult.

El poate fi şi, adesea chiar este cel mai mare atunci când se simte cel mai josnic, şi cel mai neprihănit când este cel mai conştient de păcat. E cel mai înţelept când ştie că nu ştie şi cunoaşte cel mai puţin când dobândeşte un mare bagaj de cunoştinţe. Uneori face cel mai mult prin faptul că nu face nimic şi ajunge cel mai departe când stă nemişcat. În întristare el reuşeşte să se bucure şi are inima veselă chiar şi în suferinţă.

Îl iubeşte în mod suprem pe Unul pe care nu L-a văzut niciodată şi, măcar că este sărac şi umil, vorbeşte în mod intim cu Cineva care este Împăratul Împăraţilor şi Domnul Domnilor şi îşi dă seama că nu este nicio neconcordanţă atunci când face astfel.

Creştinul este un cetăţean al Cerului şi îşi recunoaşte loialitatea mai întâi faţă de această cetăţenie sacră; cu toate acstea îşi poate iubi ţăra pământească cu aceiaşi ardoare a dragostei care l-a facut pe John Knox să se roage: “Oh, Doamne, dă-mi Scoţia ori mor!”

El aşteaptă cu veselie să intre în curând în această lume senină de sus, dar nu se grăbeşte să părăsească această lume şi este gata să aştepte chemarea Tatălui său ceresc. Şi nu poate să înţeleagă de ce necredinciosul critic îl condamnă pentru asta; totul pare atât de natural şi la locul lui încât nu vede nimic nepotrivit în privinţa asta.

Mai mult, creştinul purtător de cruce este atât un pesimist, cât şi un optimist convins, de un asemena fel de care nu mai poţi găsi nicăieri altundeva pe pământ.

Când se uită la cruce este pesimist, fiindcă ştie că aceeaşi judecată care a căzut asupra Domnului Slavei osândeşte prin acel unic act întreaga natură şi întreaga lume de oameni. El respinge orice speranţă omenească în afara lui Hristos, deoarece ştie că însuşi efortul cel mai nobil al omului nu este decât ţărâna zidită pe ţărână.

Totuşi este un optimist calm şi liniştit. Dacă crucea osândeşte lumea, învierea lui Hristos garantează triumful final al binelui în univers. Prin Hristos totul va fi bine până la urmă, iar creştinul aşteaptă sfârşitul. Incredibil creştin!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s