Joia Mare

Există câteva evenimente principale care au avut loc în ziua de joi când Isus şi ucenicii se întâlnesc să prăznuiască Paştele evreiesc mai devreme, ştiind ce avea să urmeze.

Spălarea picioarelor.

Dorind să le dea ucenicilor o lecţie de smerenie, de slujire unul faţă de altul, şi să le dea de înţeles că mândria nu are ce căuta în inimile copiilor lui Dumnezeu, Isus le spală picioarele ucenicilor, zicând:

Deci, dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, şi voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora. Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu. Adevărat, adevărat, vă spun, că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă ştiţi aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceţi.”   Ioan 13:14-17.

Cina cea de taină

Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine; şi după ce a binecuvântat, a frânt-o, şi a dat-o ucenicilor, zicând: “Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu”. Apoi a luat un pahar, şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: “Beţi toţi din el. căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor” .  Matei 26:26-28

Rugăciunea din Gradina Ghetsimani

Domnul Isus se duce împreună cu ucenicii spre Muntele Măslinilor, se indepărtează de ei spunându-le să se roage pentru a nu cădea în ispită. Îngenunchează şi se roagă lui Dumnezeu spunând: “Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuşi, facă-se nu voia Mea, ci a Ta.” Un înger i se arată pentru a-L întări, dar El continua să se roage şi mai fierbinte, în chin şi duere, sudoarea transformându-se în picături de sânge. Întorcându-se la ucenici ii găseşte pe aceştia dormind, şi ii mustră.

Prinderea lui Isus

“Pe când vorbea El încă, iată că vine Iuda, unul din cei doisprezece, cu o gloată mare, cu săbii şi cu ciomege, trimişi de preoţii cei mai de seamă şi de bătrânii norodului.” Matei 26:47

“În clipa aceea, Isus a zis gloatelor: “Aţi ieşit ca după un tâlhar, cu săbii şi cu ciomege, ca să Mă prindeţi. În toate zilele şedeam în mijlocul vostru, şi învăţam norodul în Templu, şi n-aţi pus mâna pe Mine. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin prooroci.” Atunci toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit.” Matei 26:55-56

Lepădarea lui Petru

După aducerea lui Isus în faţa Sinedriului, Petru care îl urmase pe Isus până în curtea marelui preot, este recunoscut de câteva persoane că ar fi umblat cu Isus, dar de frică tăgăduieşte acest lucru de trei ori. În acel moment cântă cocoşul iar Petru işi aduce aminte de ce îi spusese Domnul Isus: “Înainte ca să cânte cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori.” Şi a ieşit afară şi a plâns cu amar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s